ORGANIZATIA DE TINERET A PARTIDULUI DEMOCRAT SATU MARE

.

STATUTUL PARTIDULUI DEMOCRAT

Titlul I. Dispozitii generale Capitolul 1. Denumirea, obiectivele si membrii partidului 1A. Denumirea si insemnele partidului

Art. 1. (1) Denumirea partidului este Partidul Democrat. (2) Denumirea prescurtata a partidului este PD.
Art. 2.
Partidul Democrat este persoana juridica de drept public. Partidul Democrat isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu dispozitiile Constitutiei, ale Legii partidelor politice, precum si cu prevederile prezentului Statut si ale regulamentelor adoptate pe baza si pentru aplicarea acestuia.
Art. 3. (1) Simbolul Partidului Democrat este trandafirul. El este inscriptionat pe sigla, drapelul si alte insemne oficiale ale partidului, in aranjamente grafice aprobate de Consiliul National de Coordonare, la propunerea Biroului Permanent National (BPN). (2) Semnul electoral al partidului este trandafirul sub care se afla prescurtarea PD, ansamblul fiind incadrat intr-un patrat cu colturi rotunjite. (3) Sediul central al Partidului Democrat este in: Bucuresti, Aleea Modrogan nr. 1, sector 1.
1B. Scopul si obiectivele partidului
Art. 4. 1) In toata activitatea sa, Partidul Democrat urmareste numai obiective politice. (2) Partidul Democrat promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic si militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independetei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.
Art. 5. (1) Prin vocatia sa nationala, Partidul Democrat este partidul intereselor actuale si de perspectiva ale natiunii romane, ale fiecarui cetatean al Romaniei. (2) In realizarea obiectivelor sale, Partidul Democrat actioneaza pentru antrenarea tuturor cetatenilor la dezvoltarea si modenizarea societatii romanesti ca societate democratica, libera, dreapta si pasnica, bazata pe solidaritate sociala, in care fiecare cetatean sa aiba sanse egale sa dobandeasca bunastare, prin concurenta libera si loiala. (3) Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul Democrat actioneaza prin reprezentantii sai in Parlament, Guvern, autoritati ale administratiei publice centrale si locale, orice alte institutii si organisme in care partidul este reprezentat, precum si prin dialogul si cooperarea permanenta cu partidele politice democratice, sindicatele, organizatiile neguvernamentale si structurile societatii civile. (4) Partidul Democrat militeaza pentru promovarea intereselor Romaniei pe plan international, in cadrul organismelor internationale din care face parte si prin participarea la dezbateri locale si regionale.
Art. 6. Dezvoltarea si punerea in aplicare a valorilor si principiilor doctrinei partidului sunt prezentate si explicitate in: Programul Partidului Democrat, Declaratiile, Manifestele, Rezolutiile si celelalte documente politice si programatice adoptate de acesta.
1C. Membrii
Art. 7. Partidul Democrat este constituit din persoane care adera liber la Statutul, Programul si celelalte documente ale partidului si care vor sa contribuie la promovarea si aplicarea lor in practica, devenind membri ai partidului.
Art. 8. Orice persoana care a implinit varsta de 18 ani poate deveni membru al Partidului Democrat. Pentru membri, respectarea Statutului, Programului si a tuturor celorlalte documente sau regulamente ale partidului este obligatorie. Membrii Partidului Democrat nu au dreptul sa participe la manifestari sau actiuni contrare intereselor partidului si nu au dreptul sa aiba atitudini care sa contravina politicii partidului.
Art. 9. Libertatea opiniei si dreptul la exprimare a unor optiuni minoritare sunt garantate in interiorul partidului, inclusiv prin promovarea sau sustinerea unei motiuni. Promovarea unei motiuni, a ideilor noi se realizeaza numai in cadrul organizat intern. Tendinta de a le face cunoscute in afara partidului, inainte de prezentarea lor in partid, sau de a le pune direct in practica, inainte de a fi aprobate, nu este admisa.
Capitolul 2. Principiile de organizare si activitatea interna 2A. Organizarea generala
Art. 10. Partidul Democrat este organizat pe criteriul administrativ teritorial.
Art. 11. In structura interna a partidului exista urmatoarele niveluri de organizare: a) local - comune, orase si municipii, exclusiv Municipiul Bucuresti; b) judetean - judete, Municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia; c) national.
Art. 12. Intre niveluri sunt relatii de subordonare, fiecare nivel avand autonomie in cadrul competentelor statutare si regulamentare.
Art. 13. Pentru fiecare nivel exista cel putin un organism de conducere si coordonare colegial, care se intruneste cel putin semestrial sau, dupa caz, cel putin trimestrial, si un organism de conducere si de executie permanent, care se intruneste cel putin lunar. Modul in care se organizeaza, se desfasoara si se conduce activitatea in organizatiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul de Organizare Teritoriala, aprobat de CNC la propunerea BPN.
2B. Principiile activitatii interne
Art. 14. Activitatea interna a partidului se bazeaza pe urmatoarele principii generale: (a) libertatea de constiinta si libertatea de exprimare a opiniilor oricarui membru in cadrul structurilor organizatorice ale partidului; (b) egalitatea sanselor tuturor membrilor de a avea acces la orice functie aleasa sau numita in partid, sau in afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competentei si meritelor personale, a activitatii desfasurate in partid sau in functii publice, potrivit criteriilor privind cariera politica, aprobate prin regulament; (c) democratia interna, toate deciziile adoptandu-se pe baza voturilor liber exprimate; (d) solidaritatea membrilor in toate actiunile partidului; (e) unitatea partidului; (f) disciplina si responsabilitatea membrilor in aplicarea hotararilor si deciziilor adoptate de organismele de conducere ale partidului de la nivel local, judetean sau national; (g) fermitate in respectarea si aplicarea Statutului, regulamentelor, Programului, documentelor si deciziilor politice ale partidului; (h) garantarea accesului corespunzator al tinerilor, femeilor, pensionarilor si persoanelor de varsta a treia in toate structurile de decizie ale partidului, pe baza valorii personale si a activitatii desfasurate in partid, potrivit criteriilor de apreciere a carierei politice aprobate prin regulament. (i) asigurarea exprimarii si dezbaterii, in cadru organizat, a opiniior membrilor fiecarei organizatii in legatura cu toate documentele sau actiunile politice majore ce urmeaza sa fie initiate de organismele de conducere ale partidului de la nivelul national sau judetean; (j) fiecare membru al partidului, indiferent de functia pe care o exercita in partid sau in afara acestuia, sau de tipul de organizatie din care face parte, trebuie sa activeze obligatoriu intr-o organizatie de sectie de votare, de comuna, oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz; (k) un membru al partidului poate cumula cel mult doua functii alese in organismele de conducere ale acestuia dar nu la acelasi nivel;
Art. 15. (1) In scopul de a contribui activ la egalitatea sanselor femeilor fata de barbati privind implicarea lor in activitatea politica, Partidul Democrat adopta sistemul ponderii de participare a femeilor la o cota de minimum 30% in fiecare din domeniile sale de activitate. (2) In scopul de a promova tinerii in viata politica, Partidul Democrat adopta sistemul ponderii de participare a tinerilor la o cota de minimum 30% in fiecare din domeniile sale de activitate.
Capitolul 3. Drepturile si obligatiile membrilor 3A. Dobandirea calitatii de membru
Art. 16. Poate sa devina membru al Partidului Democrat orice persoana care a implinit varsta de 18 ani si care: a)adera la principiile si valorile afirmate de Partidul Democrat si doreste sa actioneze pentru realizarea acestora; b) recunoaste si respecta Statutul, Programul si celelalte documente ale
partidului, precum si regulemantele aprobate pe baza si pentru aplicarea dispozitiilor statutare.
Art. 17. Calitatea de membru al Partidului Democrat se dobandeste pe baza unei adeziuni formulate in scris si depusa la sediul organizatiei locale pe raza careia candidatul isi are domiciliul, resedinta sau locul de munca, la alegerea sa.
Art. 18 . (1) In cel mult trei zile de la depunere, Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei (SRUMGC) al organizatiei locale respective, face publica adeziunea prin afisare la sediul organizatiei. (2) In cazul in care, in 10 zile de la afisare, nu se inregistreaza nici o contestatie sau obiectiune, candidatul este invitat sa se prezinte in fata Biroului Permanent Local (BPL), in prima sedinta a acestuia. (3) BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare in partid. (4) In cazul in care cererea respectiva este respinsa, candidatul poate sesiza, in cel mult 10 zile de la respingere, BPJ (BPSMB) respectiv, a carui decizie trebuie luata in prima sa sedinta si ramane definitiva. Decizia BPJ (BPSMB) se ia dupa audierea candidatului.
Art. 19. La prima reuniune a organizatiei locale respective si apoi la prima adunare a organizatiei ierarhic superioare se informeaza despre primirea de noi membri, ca si despre datele personale ale acestora.
Art. 20. Noii membri completeaza o fisa de evidenta care se pastreaza de catre SRUMGC al BPJ si primesc cate un carnet de membru.
Art. 21. Membrii partidelor cu care Partidul Democrat fuzioneaza prin absorbtie si care doresc sa devina membri ai Partidului Democrat trebuie sa depuna adeziuni individuale, in conformitate cu dispozitiile art. 17-20 si isi pastreaza vechimea din partidul de la care provin.
Art. 22. Militantii partidului sunt acei membri care doresc sa faca o cariera politica, potrivit criteriilor de cariera in partid aprobate prin Statut si regulament. Mititantii sunt implicati in mod curent in rezolvarea problemelor de partid si in viata organizatiei din care fac parte.
Art. 23. Simpatizantii Partidului Democrat sunt acele persoane care adera la obiectivele si programele partidului, dar care nu au formulat o cerere pentru a deveni membru, potrivit dispozitiilor art. 17-20.
3B. Drepturile membrilor
Art. 24. Fara discriminari sau privilegii, membrii Partidului Democrat au urmatoarele drepturi: a) sa-si exprime liber opiniile in interiorul partidului cu privire la optiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia si a reprezentantilor partidului in functii numite sau alese; b) sa exprime liber opinii publice in afara partidului, in masura in care exprimarile respective nu contravin pozitiilor politice formulate de organismele de conducere ale partidului in subordinea carora se afla;
c) sa primeasca la timp si corect toate informatiile pe care partidul le detine; d) sa aleaga, sa candideze si sa fie alesi -numai daca au achitata, la zi, cotizatia - in functiile de conducere din organismele partidului sau pentru functiile din afara partidului, care se obtin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, in conditiile legii, a prevederilor prezentului Statut si a regulamentului privind cariera politica; e) sa participe la programele de formare politica organizate de catre partid; f) sa se apere in interiorul partidului fata de orice acuzatie, in conformitate cu prevederile Statutului si ale regulamentelor partidului; g) sa fie sprijinit de partid pentru a se apara fata de acuzatiile externe injuste; h) sa foloseasca baza materiala a partidului la care ii da dreptul pozitia sa in organismele acestuia, in interesul Partidului Democrat
3C. Obligatiile membrilor
Art. 25. Membrii Partidului Democrat au urmatoarele obligatii: a) sa activeze pentru apararea suveranitatii, unitatii, independentei si integritatii teritoriale a Romaniei, precum si pentru consolidarea prestigiului ei in lume; b) sa promoveze si sa apere optiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul, Declaratiile, Manifestele, Rezolutiile si celelalte documente ale acestuia; c) sa puna in practica cu disciplina si responsabilitate, toate hotararile si deciziile organelor de conducere in subordinea carora se afla, sau din care fac parte; d) sa participe activ si cu spirit de echipa la toate activitatile partidului la care este convocat de organismele de conducere in subordinea carora se afla, sau din care fac parte; e) sa puna la dispozitie cunostintele sale profesionale sau de alta natura, precum si informatiile pe care le detin, ce pot fi utile in activitatea politica a partidului; f) sa reprezinte interesele si optiunile partidului in activitatea depusa in orice functie dobandita prin sprijinul politic al partidului; g) sa plateasca cotizatia, precum si celelalte contributii stabilite de organismele competente. Neplata cotizatiei la zi, precum si a celorlalte contributii stabilite, atrage dupa sine interzicerea dreptului de a-si exprima votul in oricare dintre organismele partidului, de a alege si de a fi ales in cadrul acestora ; h) sa nu participe la actiuni sau manifestari contrare intereselor partidului si sa nu aiba atitudini ori luari de pozitie care sa contravina politicii partidului; i) sa respecte celelalte indatoriri prevazute in Statut si in regulamentele partidului; j) sa aiba o conduita civica ireprosabila; sa sustina si sa promoveze dialogul civic in cadrul comunitatii in care traiesc si in mediul profesional in care isi desfasoara activitatea; k) sa sustina candidatii partidului, desemnati de organismele competente, pentru a ocupa o functie publica ce se dobandeste prin alegere sau numire.
3D. Sanctiuni
Art. 26. Membrilor Partidului Democrat care nu respecta Statutul, Programul, regulamentele sau celelalte documente ale partidului, precum si celor care prin inactivitate politica, conduita negativa, declaratii sau activitati provoaca daune partidului, li se poate aplica, dupa gravitatea faptei, una din urmatoarele sanctiuni: a) atentionare; b) avertisment; c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative in interiorul partidului; d) demiterea din functii ocupate in structura partidului; e) retragerea sprijinului politic pentru functii dobandite prin sustinerea partidului; f) excluderea din partid.
Art. 27. (1) Sanctionarea membrilor care nu ocupa functii la nici un nivel, in interiorul sau in afara partidului, alese sau numite, se decide de catre BPL (BPSMB), pentru sanctiunile prevazute la art. 26, lit. a, b si c, respectiv de catre CCL (CCSMB) prin hotarare la propunerea BPL (BPSMB), pentru sanctiunile prevazute la art. 26, lit. f; (2) Sanctionarea membrilor care ocupa functii de nivel local, in interiorul sau in afara partidului, alese sau numite, se decide de catre BPL, pentru sanctiunile prevazute la art. 26, lit. a, b si c, respectiv de catre CCL prin hotarare la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sanctiunile prevazute la art. 26, lit. c, d, e si f; (3) Decizia sau hotararea de sanctionare se comunica celui sanctionat, in scris, in cel mult 5 zile de la adoptare. (4) In astfel de situatii CCL se convoaca in cel mult 30 de zile.
Art. 28. (1) Sanctionarea membrilor ce ocupa functii de nivel judetean, in interiorul sau in afara partidului, alese sau numite, se hotaraste de catre BPJ (BPSMB), pentru sanctiunile prevazute la art.26, lit.a si b, respectiv de catre CCJ (CCSMB), la propunerea BPJ (BPSMB) sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sanctiunile prevazute la art.26, lit c, d, e, si f ; (2) Hotararea de sanctionare se comunica celui sanctionat, in scris, in cel mult 5 zile de la adoptare. (3) In astfel de situatii C.C.J. se convoaca in cel mult 30 de zile.
Art. 29. Instanta de apel pentru cei sanctionati conform art. 27 si art. 28 este CJSEL (CMBSEL), care, sesizata in cel mult 10 zile de la primirea hotararii sau deciziei, este obligata sa se pronunte si sa comunice in scris hotararea sa in cel mult 20 de zile de la sesizare. Hotararea CJSEL (CMBSEL) este atacabila, in cel mult 10 zile de la primire, la Comisia Nationala pentru Statut, Etica si Litigii (CNSEL), care va comunica, in scris, celui in cauza, solutia sa definitiva, in cel mult 30 de zile de la primirea sesizarii.
Art. 30 . (1) Sanctionarea membrilor care ocupa functii de nivel national - cu exceptia celor alesi la Conventia Navionala (CN) - in interiorul sau in afara partidului, alese sau numite, se hotaraste prin votul Consiliului
National de Coordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent National (BPN) si se comunica celui in cauza, in scris, in cel mult 5 zile ; (2) Instanta de apel este CNSEL, care, sesizata in cel mult 10 zile de la primirea hotararii, este obligata sa se pronunte si sa comunice celui in cauza, in scris, solutia adoptata, in cel mult 30 de zile de la primirea sesizarii. Solutia CNSEL este definitiva.
Art. 31. Sanctionarea membrilor ce ocupa functii alese in CN se hotaraste prin votul membrilor CN, in urma unei propuneri a CDN, adoptata de catre CNC.
Art. 32. (1) Cei luati in discutie spre a fi sanctionati vor fi anuntati cu cel putin 3 zile inainte sa participe la intrunirile organismului care dezbate cauza lor si au dreptul sa foloseasca in apararea lor toate mijloacele de proba. (2) Toate termenele prevazute in art. 27 – 28 sunt termene de decadere.
Art. 33. (1) Dupa un an de la aplicarea sanctiunii, cel sanctionat poate cere ridicarea sanctiunii primului organism care a hotarat sanctionarea sa ; (2) Cererea respinsa nu mai poate fi adresata altui organism si nici aceluiasi, pe parcursul anului calendaristic respectiv.
Art. 34. Sanctiunile si ridicarea acestora se inregistreaza de catre SRUMGC in fisa personala a fiecarui membru.
3E. Pierderea calitatii de membru
Art. 35. (1) Calitatea de membru al P.D. se pierde prin retragere, radiere sau exludere. (2) Retragerea are loc in baza si la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a vointei liber exprimate a persoanei in cauza. Cererea scrisa impreuna cu carnetul sau insemnele apartinand partidului se depun la B.P.L. pe teritoriul careia persoana figura ca membru, care o transmite SRUMGC al B.P.J. (BPSMB), pentru scoatere din evidenta (3) Radierea se face de catre SRUMGC al BPJ (BPSMB), la propunerea BPL pe teritoriul careia era membru cel in cauza, numai in urmatoarele cazuri: - neplata cotizatiei timp de mai mult de un an calendaristic, - inscrierea intr-un alt partid sau formatiune politica, - declararea ca independent a acelui membru care ocupa o functie aleasa sau numita, in afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, - deces (4) Exluderea se hotaraste in conformitate cu prevederile art. 26-32 din prezentul statut (5) Demisia devenita publica nu mai poate fi retrasa de persoana in cauza si nici oprita de vreo alta persoana sau institutie a partidului.
Capitolul 4. Organizatiile teritoriale 4A. Organizatia de sectie de votare
Art. 36. Nucleul de baza al structurii organizatorice a partidului este organizatia de sectie de votare, care este constituita pe teritoriul unei sectii de votare si poarta numarul acesteia.
Art. 37. Organizatia de sectie de votare se constituie cand pe teritoriul respectiv sunt cel putin cinci membri. Ea are, in principal, atributii executive privind legatura directa cu electoratul si desfasurarea in conditii optime a campaniei electorale si a alegerilor din sectia de votare respectiva si este condusa de un presedinte ales de majoritatea membrilor.
4B. Organizatia locala
Art. 38. (1) Pe teritoriul fiecarei comune, oras sau municipiu, cu exceptia municipiului Bucuresti, se constituie cate o organizatie locala formata din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, resedinta sau locul de munca pe teritoriul respectiv; (2) Organizatia locala este condusa de un Consiliu de Coordonare Local (CCL) care este organul de decizie politica si care se intruneste trimestrial, precum si de un Birou Permanent Local (BPL), care pune in practica hotararile CCL si care se intruneste lunar ; (3) Prin hotararea CCL, la propunerea BPL, in localitati se pot infiinta organizatii de cartier sau organizatii satesti, conduse de un Birou Permanent de Cartier (BPC) sau de un Birou Permanent Satesc (BPS) ; (4) Atributiile, precum si modul concret in care se organizeaza, se desfasoara si se conduce activitatea organizatiilor locale sunt prevazute in regulament. (5) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, CCL adopta hotarari, iar BPL emite decizii.
4C. Organizatia judeteana
Art. 39. (1) In fiecare judet se constituie cate o organizatie judeteana, formata din toate organizatiile locale de pe teritoriul judetului respectiv ; (2) Activitatea dintr-o organizatie judeteana se conduce de catre CCJ, care se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie si care alege un BPJ ce se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cate ori este necesar ; (3) La nivelul organizatiilor judetene se constituie si functioneaza Colegiul Director Judetean (CDJ), format din BPJ si presedintii organizatiilor locale de pe raza judetului respectiv ; (4) CDJ se reuneste trimestrial, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui BPJ, a BPJ sau a 1/3 dintre membrii sai; (5) Atributiile si competentele, precum si modul concret in care se organizeaza, se desfăsoara si se conduce activitatea organizatiilor judetene sunt prevazute in regulament; (6) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, CCJ adopta hotarari, iar CDJ si BPJ emit decizii.
Art. 40. CCL, CCJ, BPMB si CCMB se formeaza, iar BPL, BPJ si BPSMB se aleg, o data la patru ani prin vot secret, prin modalitati specifice, in termen de maximum 120 de zile de la data conventiei nationale de alegere a presedintelui partidului, sau mai devreme, prin proceduri speciale, prevazute in regulamente.
Art. 41. (1) Organizatiile constituite pe teritoriul sectiilor de votare sunt subordonate CCL pe teritoriul caruia se afla, iar intre sedintele acestuia, BPL; (2) Organizatiile locale sunt subordonate CCJ, iar intre sedintele acestuia BPJ; (3) Organizatiile judetene sunt subordonate CNC, CDN, iar intre sedintele acestora, BPN; (4) Hotararile organizatiilor teritoriale se iau prin modalitatile si cu majoritatea prevazute in regulament.
4D. Organizatiile de la nivelul Municipiului Bucuresti si sectoarele acestuia
Art. 42. (1) Pe teritoriul fiecarui sector al municipiului Bucuresti, se constituie cate o organizatie de sector formata din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, resedinta sau locul de munca pe teritoriul respectiv; (2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza Consiliul de Coordonare al Sectorului din Municipiul Bucuresti (CCSMB) care este organismul de decizie politica si organizatorica a activitatii partidului la nivelul sectorului, precum si Biroul Permanent de Sector (BPSMB) care este organismul de conducere a activitatii partidului intre reuniunile CCSMB
Art. 43. La nivelul Municipiului Bucuresti functioneaza Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucuresti (CCMB) care este organismul de conducere, decizie politica si organizatorica al PD la nivelul Capitalei, precum si Biroul Permanent al Municipiului Bucuresti (BPMB) care este organismul permanent de conducere a activitatii partidului intre reuniunile CCMB.
Art. 44. CCSMB se subordoneaza CCMB iar, intre sedintele acestuia, BPMB; BPSMB se subordoneaza BPMB.
Art. 45. (1) CCMB este subordonat CNC si CDN, iar, intre sedintele acestora, BPN; BPMB se subordoneaza, la randul sau, CNC, CDN si BPN. Organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii organismelor partidului de la nivelul Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia sunt prevazute in regulament. (2) Pentru indeplinirea atributiilor care le revin, CCMB si CCSMB adopta hotarari, iar BPMB si BPSMB emit decizii.
4E. Organizatiile din afara tarii
Art. 46. Persoanele cu cetatenie romana care au domiciliul, resedinta sau locul de munca in afara frontierelor Romaniei pot sa devina membri PD depunand adeziunea scrisa BPN.
Art. 47. Atunci cand intr-o tara sunt mai mult de 5 membri, ei pot forma organizatii conform prevederilor prezentului Statut. Acestea fac parte din organizatia locala PD sector 1.
Capitolul 5. Alte organizatii ale Partidului Democrat 5A. Dispozitii generale
Art. 48. Partidul Democrat poate constitui organizatii, altele decat organizatiile teritoriale. Acestea reunesc membri si simpatizanti P.D. grupati pe un criteriu specific: sex, varsta, profesie, ocupatie etc.
Art. 49. Organizatiile respective se constituie in scopul realizarii si promovarii de programe si actiuni ale partidului, specifice pentru categoria respectiva, care sa determine atragerea de noi membri si simpatizanti .
Art. 50. (1) Aceste organizatii se infiinteaza cu aprobarea CNC, la propunerea BPN si functionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de catre CNC la propunerea BPN; (2) Prevederile acestor regulamente nu pot contine norme contrare Statutului PD; (3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizatii isi aleg organisme de conducere proprii la nivel national, judetean si eventual local, care vor fi subordonate la nivel national BPN, la nivel judetean BPJ (BPSMB), iar la nivel local BPL.
5B. Organizatia de Tineret a Partidului Democrat
Art. 51. Organizatia de Tineret a Partidului Democrat (OT-PD) este constituita din membri si simpatizanti ai partidului care nu au implinit varsta de 31 de ani si care doresc sa activeze in aceasta organizatie. In cadrul OT-PD se constituie departamente pentru activitatile si problemele specifice.
Art. 52. (1) Scopul OT-PD este dezbaterea si analizarea problemelor specifice tineretului, in vederea elaborarii de programe si a strategiei in domeniu, precum si pentru punerea lor in practica impreuna cu structurile organizatorice ale PD; (2) Documentele programatice elaborate de OT-PD se supun aprobarii CNC la propunerea BPN.
Art. 53. (1) Conducerile executive ale PD au obligatia de a contribui la pregatirea si promovarea tinerilor din OT-PD la nivelul respectiv, in functie de competenta si calitatile lor politice; (2) OT-PD, impreuna cu OS-PD, au dreptul sa propuna cel putin 30% tineri pentru orice lista de candidati realizata in vederea ocuparii unor functii alese sau numite, in interiorul sau in afara partidului.
5C. Organizatia de Femei a Partidului Democrat
Art. 54. (1) Organizatia de Femeil a Partidului Democrat (OF-PD) este formata din membre si simpatizante ale partidului care doresc sa activeze in aceasta organizatie, potrivit regulamentului. (2) OF-PD actioneaza pentru incurajarea si promovarea femeii in toate domeniile de activitate, precum si pentru institutionalizarea, respectarea si punerea in practica a principiului egalitatii de sanse in viata politica, economica si social-culturala.
Art. 55. (1) Scopul OF-PD este dezbaterea si analiza problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului si familiei in societate, in vederea elaborarii de programe si a strategiei in domeniu, precum si punerea lor in practica impreuna cu structurile organizatorice ale PD ; (2) Documentele programatice elaborate de OF-PD se supun aprobarii CNC, la propunerea BPN.
Art. 56. OF-PD are dreptul sa propuna cel putin 30% femei, pentru orice lista de candidati care se realizeaza in vederea ocuparii unor functii alese sau numite, in interiorul sau in afara partidului.
5D. Organizatia de Studenti a Partidului Democrat
Art. 57. Organizatia de Studenti a Partidului Democrat (OS-PD) este constituita din membri si simpatizanti ai partidului care au calitatea de student si care doresc sa activeze in aceasta organizatie.
Art. 58. (1) Scopul OS-PD il constituie dezbaterea si analizarea, in colaborare cu organizatiile PD, a problemelor specifice studentilor, in vederea elaborarii de programe si a strategiei in domeniu, precum si punerea lor in practica impreuna cu structurile organizatorice ale PD; (2) Documentele programatice ale OS-PD se supun aprobarii CNC la propunerea BPN; (3) Potrivit criteriilor de gestionare a carierei in partid, membrii care au indeplinit functii de conducere in OS-PD pot activa, dupa absolvirea studiilor, ca membri in organismele de conducere ale OT-PD, pana la organizarea primelor alegeri; (4) OS-PD, impreuna cu OT-PD, au dreptul sa propuna cel putin 30 % tineri pentru orice lista de candidati realizata in vederea ocuparii unor functii alese sau numite, in interiorul sau in afara partidului.
5E. Organizatia Pensionarilor si Varstei a Treia a Partidului Democrat
Art. 59. Organizatia Pensionarilor si Varstei a Treia a Partidului Democrat (OPV3-PD) este constituita din membri si simpatizanti ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane in varsta care doresc sa activeze in aceasta organizatie potrivit regulamentului.
Art. 60. Scopul OPV3-PD este dezbaterea si analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor si a persoanelor de varsta a treia, in
vederea elaborarii de propuneri si strategii in domeniu, precum si punerea lor in practica impreuna cu celelalte structuri organizatorice ale PD.
Art. 61. Documentele programatice elaborate de OPV3-PD se supun aprobarii Consiliului National de Coordonare (CNC) la propunerea Biroului Permanent National (BPN).
5F. Organizatia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat
Art. 62. Organizatia Oamenilor de Afaceri a Partidului Democrat (OOA-PD) este o organizatie interna a Partidului Democrat constituita din membri si simpatizanti ai partidului care activeaza in sfera intreprinderilor mici si mijlocii si mediul de afaceri, care doresc sa militeze in aceasta organizatie , cu respectarea Statutului si a Regulamentului.
Art. 63. Scopul Organizatiei este dezbaterea si analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activitatii membrilor si simpatizantilor care isi desfasoara activitatea in sfera intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, in vederea elaborarii de propuneri si strategii in domeniu, precum si punerea lor in practica, impreuna cu celelalte structuri organizatorice ale PD.
Art. 64. Documentele programatice elaborate de OOA-PD se supun analizei BPN si aprobarii CNC, la propunerea Biroului Permanent National.
5G. Organizatia Cadrelor Didactice a Partidului Democrat
Art. 65. Organizatia Cadrelor Didactice a Partidului Democrat (OCD - PD) este o organizatie interna a PD constituita din membri si simpatizanti ai partidului care activeaza in domeniul educatiei, care doresc sa militeze in aceasta organizatie cu respectarea statutului si regulamentului.
Art. 66. Scopul OCD - PD este dezbaterea si analiza problemelor legate de politica de sprijinire a activitatii membrilor si simpatizantilor care isi desfasoara activitatea in domeniul educatiei, impreuna cu celelalte structuri organizatorice ale PD.
Art. 67. Documentele programatice elaborate de OCD - PD se supun analizei BPN si aprobarii CNC, la propunerea Biroului Permanent National.
Capitolul 6. Grupurile interne 6A. Grupul Parlamentar al Partidului Democrat
Art. 68. (1) Grupul Parlamentar (GP) al PD este format din toti deputatii si senatorii alesi pe listele PD (2) Principala obligatie a GP este promovarea politicii partidului in intreaga activitate parlamentara; (3) Conducerea GP al PD este asigurata alternativ, de la o sesiune parlamentara la alta, de liderii grupurilor parlamentare ale PD din cele doua Camere ale Parlamentului.
Art. 69. (1) GP poate delega reprezentanti in orice colectiv al partidului care elaboreaza propuneri cu caracter normativ; (2) Pentru activitatea din Parlament, GP inainteaza BPN analize si propuneri in vederea avizarii. Deciziile BPN sunt obligatorii.
Art. 70. Membrilor GP le este interzisa exprimarea in Parlament a unor pozitii divergente liniei politice a partidului.
6B. Guvernul Alternativa al PD
Art. 71. Cand partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul Alternativa (GA), care: (1) poate delega reprezentanti in orice colectiv al partidului care elaboreaza propuneri cu caracter normativ. (2) inainteaza BPN analize si propuneri, in vederea avizarii pentru activitatea din Parlament. Deciziile BPN sunt obligatorii.
Art. 72. Organizarea si functionarea GA, sunt stabilite prin regulament, aprobat de catre CNC, la propunerea BNP.
6C. Comisia de Dezvoltare Locala si Regionala
Art. 73. (1) Comisia de dezvoltare locala si regionala (CDLR) este constituita din trei reprezentanti ai presedint.ielor si vicepresedintilor de consilii judetene, primarilor de municipii, parlamentarilor si membrilor guvernului ( cind partidul se afla la guvernare). (2) Membrii comisiei sunt alesi, pe fiecare categorie in parte, de totalitatea presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, respectiv a primarilor de municipii, a parlamentarilor si a membrilor guvernului cu majoritate de voturi. (3) Presdintele comisiei este ales de membrii comisiei cu majoritate de voturi. (4) Comisia se formeaza in maxim 30 de zile de la sedinta CNC de alegeri a BPN. (5) Functionarea comisiei este stabilita prin regulament, aprobat de catre CNC, la propunerea BPN.
Titlul III. Conducerea Nationala Capitolul 7.Conventia nationala 7A. Atributii generale
Art. 74. (1) Conventia Nationala este organul suprem de conducere al Partidului Democrat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) Conventia Nationala este unica instanta care stabileste linia politica generala a partidului, alege Motiunea, presedintii CNSEL si CNRC si adopta Statutul. (3) Conventia Nationala dezbate rapoartele CNC, CNSEL si CNRC precum si litigii si alte probleme de competenta sa.
7B. Convocarea si delegatii
Art. 75. Conventia Nationala Ordinara se reuneste din patru in patru ani, la convocarea CNC.
Art. 76. (1) Cu cel putin 90 de zile inainte, CNC in functie, la propunerea BPN, stabileste: a) locul si data CN; b) timpul de desfasurare; c) numarul de delegati si invitati; d) componenta nominala a Comisiei de Organizare a CN, COCN formata din 9 persoane. (2) Numarul de delegati la CN nu poate fi mai mic de 1000. Acestia sunt delegati de drept si delegati alesi in organizatiile judetene.
Art. 77. Sunt delegati de drept: a) membrii CNC in functie; b) membrii CNSEL si ai CNRC in functie; c) personalitati marcante, membri PD, aprobati nominal de CNC la propunerea BPN.
Art. 78. In fiecare organizatie judeteana, BPJ alege un numar de delegati in conformitate cu norma de reprezentare hotarata de COCN – avand in vedere, in principal, rezultatele electorale.
7C. Motiuni
Art. 79. Motiunile sunt alternative programatice in privinta liniei politice a partidului care respecta orientarea social-democrata, moderna, a acestuia.
Art. 80. Motiunea castigatoare devine Programul Politic al Partidului Democrat pentru urmatorii 4 ani.
Art. 81. (1) Membrii care doresc sa promoveze o motiune trebuie sa depuna proiectul acesteia la COCN cu cel putin 70 de zile inaintea datei de desfasurare a CN, insotit de numele liderului si semnaturile a 35 de membri care formeaza grupul de promovare ; (2) Analiza in COCN se face in termen de maximum 3 zile, in prezenta a 3 reprezentanti ai grupului de promovare a motiunii respective.
Art. 82. Cu cel putin 65 de zile inaintea datei de desfasurare a CN liderii motiunilor trebuie sa primeasca de la COCN, in scris, acceptarea proiectelor de motiune.
Art. 83. Daca COCN nu accepta un proiect de motiune, in cel mult 3 zile de la primirea raspunsului, liderul motiunii poate face apel la CNC, care este obligat sa se intruneasca in cel mult 7 zile de la primirea sesizarii si sa dea solutia care ramane definitiva.
Art. 84. Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizatiilor judetene prin grija liderului si a grupului de promovare.
Art. 85. (1) BPJ si respectiv BPSMB organizeaza dezbateri asupra tuturor proiectelor de motiune la cererea liderilor motiunilor, cu cel putin 50 de zile inaintea datei de desfasurare a CN, invitand la dezbatere pe toti membrii CDJ (BPSMB); (2) La aceste dezbateri nu este necesara intrunirea majoritatii membrilor CDJ (BPSMB); (3) Proiectele de motiune sunt sustinute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare; (4) Orice proiect de motiune se dezbate cel putin 90 de minute.
Art. 86. (1) Cu cel putin 10 zile inainte de data convocarii Conventiei Nationale, CDJ (BPSMB), intrunit statutar, se pronunta prin votul secret al majoritatii membrilor, pentru sustinerea sau nesustinerea uneia sau mai multor motiuni. Neintrunirea majoritatii membrilor CDJ (BPSMB) la aceasta convocare determina nesustinerea nici unuia din proiectele de motiune; (2) Sustinerea unei motiuni se stabileste prin votul secret al majoritatii celor prezenti; (3) Decizia se transmite de indata COCN; (4) CDJ (BPSMB) nu poate da mandat imperativ delegatilor la CN pentru a vota, sau nu, o anumita motiune.
Art. 87. (1) Un proiect de motiune devine motiune acceptata ce se dezbate in Conventia Nationala daca intruneste –in conformitate cu art. 96- sustinerea a cel putin 10 CDJ (BPSMB); (2) Liderii motiunilor ce au intrunit sustinerea a cel putin 10 CDJ (BPSMB) transmit, in scris, COCN, cu cel putin 5 zile inaintea datei de desfasurare a CN, lista cu numele a cel mult 5 purtatori de cuvant dintre membrii grupului de promovare, care vor sustine motiunea in cadrul dezbaterilor din cadrul Conventiei; (3) Termenele de la art. 91-97 sunt termene de decadere.
Art. 88. (1) Daca la termenul fixat prin art. 91 nu s-a depus nici un proiect de motiune, functia de presedinte al PD devine vacanta imediat; (2) In caz de vacantare a functiei de presedinte al partidului, CNC se intruneste in cel mult 5 zile si numeste un Comitet Dirigent format din 3 membri ai BPN care urmeaza sa indeplineasca, pentru maximum 90 de zile, atributiile curente ale presedintelui, perioada in care se organizeaza o noua CN Comitetul Dirigent ia hotarari prin consens.
Art. 89. (1) Liderul si grupul de promovare a oricarei motiuni au dreptul sa faca, atat in public cat si in interiorul partidului, numai declaratii despre propria motiune si/sau persoanele care o sustin; (2) Orice declaratie, in interiorul sau in afara partidului, despre o alta motiune si/sau persoanele care o sustin, se constata de COCN si determina descalificarea imediata a motiunii respective; (3) In maxim 24 de ore, liderul motiunii descalificate poate face apel la CNSEL care stabileste solutia definitiva in maxim 48 de ore de la sesizare.
7D. Alegerile in Conventia Nationala
Art. 90. (1) In CN se aleg prin votul secret al majoritatii delegatilor prezenti: a) una dintre motiunile prezentate; b) presedintele CNSEL; c) presedintele CNRC. (2) Motiunea castigatoare devine Programul Partidului Democrat. Liderul motiunii care obtine majoritatea voturilor valabil exprinate este declarat Presedinte al PD. Primul semnatar din grupul de promovare a motiunii castigatoare este declarat Presedinte Executiv al PD. Ceilalti 34 de membri ai grupului de promovare devin membri ai CNC; (3) De la motiunile care nu au obtinut majoritatea voturilor dar au obtinut cel putin 10% din voturile valabil exprimate la primul tur de scrutin, liderul si un numar proportional de sustinatori dintre membrii grupului de promovare, desemnati de catre liderul motiunii, vor deveni membri ai CNC.
Art. 91. (1) Pentru alegerea motiunii se organizeaza dezbateri in plenul CN si eventual pe sectiuni; (2) Motinuile sint prezentate, in perioade de timp egale, de catre liderul motiunii si reprezentatii sai desemnati conform art. 87 alin (2). Perioada de timp este stabilita de catre COCN. Ordinea de prezentare se stabileste de COCN prin tragere la sorti in prezenta a cate unui reprezentant din partea fiecarei motiuni acceptate. Dezbaterile sunt conduse de presedintele COCN care nu poate face parte din grupul de promovare a nici unei motiuni; (3) In cursul dezbaterilor, liderul si reprezentatii sai vor raspunde si la intrebarile delegatilor.
Art. 92. (1) Pentru alegerile din CN se intocmesc trei buletine de vot pe care se inscriu: 1. titlurile motiunilor care se dezbat si numele liderilor acestora; 2. candidatii pentru functia de presedinte al CNSEL; 3. candidatii pentru functia de presedinte al CNRC.
Art. 93. (1) Votul delegatilor este secret. Ei vor opta: a) pentru sau impotriva motiunii unice, si unul dintre candidatii pentru functia de presedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidatii pentru functia de presedinte al CNRC, cand exista o singura motiune; b) pentru una dintre motiunile prezentate, cand exista mai multe motiuni, unul dintre candidatii pentru functia de presedinte al CNSEL, respectiv unul dintre candidatii pentru functia de presedinte al CNRC; (2) Daca nici una dintre motiuni sau nici unul dintre candidatii pentru functia de presedinte CNSEL, respectiv CNRC, nu obtine majoritatea voturilor valabil exprimate se realizeaza un al doilea tur de scrutin, intre primele doua motiuni, respectiv intre primii doi candidati la presedintia CNSEL, respectiv CNRC, in ordinea voturilor.
7E. Conventia Nationala Extraordinara
Art. 94. (1) In situatii speciale se pot convoca CN Extraordinare. (2) CNC hotaraste convocarea CNE. prin votul majoritatii membrilor
prezenti, la cererea: a) Presedintelui partidului; b) Majoritatea membrilor BPN; c) Majoritatea presedintilor BPJ (BPSMB), cu acordul BJP (BPSMB) respective; d) 3/4 dintre membrii CNEL sau CNRC, numai pentru probleme specifice. (3) Pentru CNE nu este necesara respectarea termenelor prevazute pentru CNO. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea si desfasurarea CNE, inclusiv posibilitatea depunerii de motiuni, se stabilesc in CNC care hotaraste convocarea.
Capitolul 8. Presedintele partidului 8A. Functia si competentele
Art. 95. (1) Presedintele este conducatorul politic al partidului, persoana care sintetizeaza elementele de identificare ale partidului si, totodata, simbolizeaza valorile sale ideologice si politice fundamentale. In acest sens, el este liderul doctrinar si de imagine al partidului.
Art. 96. In indeplinirea functiei sale, Presedintele partidului are urmatoarele competente: (a) garanteaza aplicarea Statutului si a Programul Partidului, supunand dezbaterii si deciziei organelor competente neconcordantele sesizate; (b) identifica actualizarile care sunt necesare spre a mentine in concordanta Programul Partidului cu evolutia situatiei economico-sociale din tara, precum si cu situatia internationala si le supune dezbaterii si deciziei organismelor de conducere nationala, potrivit competentelor ce le revin acestora; (c) reprezinta partidul in cadrul manifestarilor oficiale interne si externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere nationala, potrivit competentelor ce le revin; (d) prezideaza lucrarile CN, CNC, CDN si BPN la care este prezent. (e) urmareste punerea in aplicare a hotararilor CN, CNC si a deciziilor CDN si BPN; (f) emite dispozitii pentru aducerea la indeplinire a hotararilor CNC si a deciziilor CDN si BPN; (g) prezinta, periodic, in CNC rapoarte asupra stadiului indeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul partidului; (h) prezinta in Conferinta Nationala Anuala a partidului (CNA), Raportul anual de activitate si Programul de activitate pentru anul urmator; (i) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din functie a oricarei persoane care detine functii de conducere in partid ; (j) coordoneaza activitatea Guvernului Alternativa; (k) prezideaza intrunirile conducerii PD cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativa.
Art. 97. Presedintele PD, este ales de CN o data cu votarea motiunilor, in persoana liderului motiunii castigatoare.
Capitolul 9. Presedintele executiv al partidului
Art. 98. In indeplinirea functiilor sale, presedintele executiv al partidului are urmatoarele competente: a) conduce activitatea de punere in practica a hotararilor CNC si CD si a deciziilor BPN; b) prezideaza sedintele CNC, CD si BPN in absenta presedintelui partidului. c) coordoneaza activitatea grupurilor si a imputernicitilor speciali ai BPN precum si a organizatiilor interne in vederea integrarii activitatii acestora in actiunea unitara a partidului. d) reprezinta partidul in cadrul manifestarilor oficiale interne si externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere nationala, potrivit competentelor ce le revin. e) indeplineste orice atributii delegate de catre presedintele partidului.
Art.99. Presedintele executiv al PD, este ales de CN odata cu votarea motiunilor, in persoana primului semnatar din grupul de promovare a motiunii castigatoare.
9A. Functia si atributiile
Art. 100. (1) Consiliul National de Coordonare (CNC) este organul de conducere, decizie politica si organizatorica al PD in perioada dintre Conventiile Nationale. In acest sens, CNC poate adopta orice hotarare de competenta CN, cu exceptia adoptarii de noi motiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi presedinti ai CNSEL si CNRC; (2) CNC adopta hotarari in prezenta majoritatii membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, daca prin dispozitii speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.
Art. 101. (1) In cazul in care imprejurarile impun de urgenta o schimbare majora a Programului Partidului sau a Statutului, CNC poate adopta astfel de hotarari cu obligatia de a le supune ratificarii Conventiei Nationale; (2) Hotararile de la alineatul (1) se adopta cu 2/3 din voturile exprimate.
Art. 102. CNC are urmatoarele atributii: a) analizeaza si aproba, la propunerea B.P.N., adaptarile si actualizarile aduse Programului in vigoare in raport cu evolutia situatiei economico-sociale din tara, precum si a situatiei internationale; b) - c) analizeaza activitatea BPN-ului si adopta masurile care se impun; d) analizeaza rapoartele BPN sau CDN privind activitatea parlamentara, guvernarea tarii precum si cele referioare la alte probleme majore, adoptand masurile ce se impun; e) aproba propunerile BPN sau CDN privind politica electorala la nivel national, cu prilejul alegerilor locale, parlamentare sau prezidentiale; f) aproba, la propunerea BPN, retragerea din Guvern a unora, sau a tuturor membrilor PD, dupa caz; g) aproba, la propunerea BPN, regulamentele prevazute in competenta sa prin prezentul Statut; h) analizeaza informarile CNRC si ale CNSEL, adoptand hotararile sau instructiunile care devin obligatorii pentru BPN; i) hotaraste asupra sanctiunilor de competenta sa si poate propune CN
sanctionarea membrilor ce ocupa functii alese de catre CN; j) alege, in prima sedinta dupa ce CN a adoptat o motiune, si ori de cate ori este necesar, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, vicepresedintii, secretarul general, secretarii executivi si trezorierul BPN; de asemenea, alege membrii CNSEL si CNRC, prin vot secret, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute de candidati; k) demite prin vot secret, pe unii membri ai BPN, la propunerea presedintelui partidului, a BPN sau la propunerea a cel putin 1/4 din presedintii BPJ (BPSMB) cu acordul BPJ (BPSMB) respective; l) alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidatii PD la functia de presedinte al Romaniei, prim-ministru, ministru si cele asimilate functiei de ministru; m) convoaca in sesiune ordinara sau extraordinara, dupa caz, Conventia Nationala a Partidului; n) angajeaza raspunderea politica a BPN cu exceptia Presedintelui partidului, adoptand in acest sens o motiune de neincredere la propunerea a cel putin 1/3 din membrii CNC care se va adopta cu votul majoritatii absolute a membrilor sai. In cazul adoptarii, BPN este demis si au loc noi alegeri; o) modifica componenta proprie, prin cooptarea reprezentantilor altor formatiuni politice cu care PD incheie colaborari, afilieri sau fuziuni; p) aproba si anuleaza aliantele politice, electorale si politica de coalitie parlamentara si/sau guvernamentala; q) aproba, la propunerea BPN, criteriile de intocmire a listelor pentru alegerile parlamentare, pe baza celor privind cariera politica stabilite prin prezentul Statut si respectivul regulament; r) solutioneaza litigiile privind intocmirea listelor pentru alegerile parlamentare, in cazurile in care exista contestatii la hotararile adoptate, in acest sens, de catre CDN. Hotararile adoptate de CNC in aceste cazuri sunt definitive.
9B. Componenta Consiliului National de Coordonare
Art. 103. (1) Consiliul National de Coordonare este format din: A. membri de drept: 1. membrii CDN; 2. fostii presedinti ai partidului daca au ramas membri PD; 3. membrii CNSEL si CNRC; 4. ministrii in exercitiu membri PD sau membrii Guvernului Alternativa al PD; 5. parlamentarii PD; 6. Prefectii si subprefectii membri PD; 7. presedintii sau, dupa caz, vicepresedintii sau liderii grupurilor de consilieri ai Consiliilor judetene administrative sau al municipiului Bucuresti, membrii PD; 8. primarii municipiilor resedinta de judet, al municipiului Bucuresti si ai sectorelor sale sau, dupa caz, viceprimarii; 9. presedintii organizatiilor interne ale PD de nivel judetean. 10. cele 35 persoane din grupul de promovare a motiunii castigatoare precum si persoanele desemnate de liderii motiunilor respinse prin vot, care au obtinut peste 10% din voturi, conform art. 90 alin. (3). B. membri alesi de BPJ si BPSMB, dupa norma de reprezentare stabilita de
catre BPN, in conformitate cu rezultatele electorale, situatia specifica a populatiei din fiecare judet si municipiul Bucuresti, numarul de membri, precum si cu o reprezentare corespunzatoare a femeilor; (2) Membrii alesi vor putea fi inlocuiti in oricare moment de acelasi organism care i-a desemnat, sub rezerva unei comunicari scrise, catre BPN.
Art. 104. CNC poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale si a altor persoane, la propunerea BPN, CNSEL sau CNRC.
9C. Convocarea Consiliului National de Coordonare
Art. 105. (1) CNC se reuneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie. (2) Convocarea pentru sedintele ordinare este facuta de BPN Pentru sedinte extraordinare CNC poate fi convocat la cererea: a) BPN; b) Presedintelui partidului; c) - d) a cel putin 1/4 din presedintii BPJ (BPSMB), cu acordul BPJ (BPSMB) respective.
Art. 106. Sedintele ordinare ale CNC se anunta cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 48 ore inainte de data convocarii.
Capitolul 10. Conferinta Nationala Anuala a partidului
Art. 107. (1) Conferinta Nationala Anuala (CNA) este reuniunea consacrata analizei activitatii partidului desfasurata in ultimele 12 luni, precum si proiectarii actiunii politice a partidului pentru urmatoarele 12 luni. (2) Conferinta are loc in ultima decada a lunii august, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.
Art. 108. (1) In cadrul conferintei, presedintele partidului va prezenta Raportul Anual de Activitate si va sustine Temele de Dezbatere Politica pentru anul urmator. (2) Raportul Anual de Activitate si Temele de Dezbatere Politica pentru anul urmator sunt intocmite de catre BPN; (3) In dezbaterile din cadrul conferintei, reprezentantii organizatiilor locale se pot pronunta formuland observatii si propuneri. (4) Temele de Dezbatere Politica aprobate de CNA devin obligatorii pentru activitatea tuturor organismelor de conducere ale partidului, precum si pentru actiunea politica a fiecarui membru si militant.
Art. 109. (1) Conferinta aproba Raportul Anual de Activitate si Temele de Dezbatere Politica; (2) In cazul in care Raportul sau Temele nu sunt aprobate, CNC se intruneste, obligatoriu, in termen de maximum 30 de zile, si ia in discutie activitatea BPN, propunand masuri in consecinta.
Art. 110. La Conferinta anuala participa de drept membrii CNC, precum si cel putin cate un reprezentant al fiecarei organizatii locale, in conformitate cu norma de reprezentere stabilita de BPN, avandu-se in vedere, in principal, rezultatele electorale.
Capitolul 11. Colegiul Director National
Art. 111. (1) Colegiul Director National (CDN) este organul de conducere a activitatii PD in perioada dintre sedintele CNC si este format din membrii BPN, presedintii organizatiilor interne de nivel national, presedintii organizatiilor judetene, presedintele organizatiei municipiului Bucuresti si presedintii organizatiilor de sector din municipiul Bucuresti, presedintele CDLR, trezorierul. (2) La reuniunile CDN participa de drept, Presedintii CNSEL si CNRC. (3) CDN se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui partidului, a ˝ + 1 dintre membrii BPN, a 1/4 dintre membrii sai sau a ˝ + 1 dintre presedintii BPJ (BPSMB).
Art. 112. CDN are urmatoarele atributii: a) aproba actiunile politice curente ale partidului, precum si modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de catre BPN; b) aproba initierea si punerea in practica de catre BPN a politicii de aliante a partidului; c) propune CNC incheierea unor aliante electorale politice si/sau electorale, inclusiv cu liste comune, precum si politica de coalitie parlamentara si/sau guvernamentala; d) aproba principiile de baza si limitele mandatelor de negociere politica pentru reprezentantii partidului, la propunerea BPN; e) propune CNC persoana desemnata de BPN pentru formarea guvernului; f) delibereaza asupra contestatiilor si litigiilor privind intocmirea listelor electorale pentru alegerile parlamentare si ia hotarari in acest sens. In cazul in care hotararea CDN este contestata, competenta de solutionare apartine CNC, a carui hotarare este definitiva; g) analizeaza modul de transpunere in practica a politicii partidului in teritoriu; h) hotaraste directiile principale pe baza carora isi desfasoara activitatea organizatiile teritoriale; i) analizeaza si aproba activitatea politica si actiunile de dezvoltare a organizatiilor teritoriale; j) analizeaza activitatea organizatorica in teritoriu, relatiile organizatiilor teritoriale cu BPN si hotaraste masuri in aceasta privinta; k) delibereaza asupra contestatiilor si litigiilor privind intocmirea listelor electorale pentru alegerile administrative locale la municipii resedinta de judet, judete, sectoare si Municipiul Bucuresti si ia hotarari in acest sens, care sunt definitive. Avizeaza propunerile facute de BPJ (BPMB) pentru functiile de prefect si subprefect ; l) indeplineste orice sarcini atribuite de CNC sau CN; m) poate adopta propunerea de sanctionare a membrilor care ocupa functii alese in CN si o transmite catre CNC; (2) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, CDN adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti;
Capitolul 12. Biroul Permanent National 12A. Functia si atributiile
Art. 113. BPN este organismul permanent de conducere a activitatii partidului intre doua sedinte consecutive ale CDN
Art.114. BPN are urmatoarele atributii: a) organizeaza si conduce intreaga activitate interna si internationala a partidului intre doua sedinte consecutive de CNC; b) conduce, indruma si coordoneaza activitatea tuturor organismelor partidului, cu exceptia CDN, CNC, CN, CNSEL si CNRE; c) defineste linia politica concreta si prioritatile partidului, coordoneaza intre ele programele politice sectoriale si le propun spre analiza si aprobare CDN sau, dupa caz, CNC; d) proiecteaza metodele si asigura mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului; e) monitorizeaza si analizeaza activitatea autoritatilor statului si adopta masurile care se impun ca reactie la actiunile acestora; f) stabileste politica de urmat fata de institutiile statului; g) supune spre aprobare CDN principiile de baza si limitele mandatelor de negociere politica pentru reprezentantii partidului si supune, ulterior ratificarii in prima sedinta a CNC rezultatele negocierilor respective; h) organizeaza relatiile cu alte partide, grupari si formatiuni politice, sindicate, precum si cu organismele si structurile administratiei locale si ale societatii civile; i) initiaza cu aprobarea CDN sau, dupa caz, CNC politicile de aliante ale partidului, ori incheierea unor aliante electorale inclusiv cele cu liste de candidati comune, precum si politica de coalitie parlamentara si guvernamentala; j) stabileste tactica si strategia activitatii guvernamentale a partidului si analizeaza activitatea reprezentantilor sai in autoritatile administratiei publice centrale; k) organizeaza si conduce intreaga activitate internationala intre doua sedinte consecutive ale CNC; l) propune CDN includerea pe listele pentru alegerile parlamentare a Presedintelui Partidului, presedintelui CNSEL si presedintelui CNRC; m) ratifica liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si Senat; n) ratifica candidaturile pentru functiile eligibile ale Camerelor Parlamentului; o) stabileste tactica si strategia activitatii parlamentare a partidului si, in acest context, adopta programele legislative si avizeaza principalele initiative legislative ale partidului; p) conduce si coordoneaza campaniile electorale; q) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut, putand intreprinde totodata orice alte masuri concrete necesare indeplinirii obligatiilor sale statutare; r) sanctioneaza membri de partid cu functii alese sau numite in interiorul partidului sau dobandite prin sustinerea partidului, cu exceptia celor alesi in CNC si CN; s) stabileste masuri organizatorice in BPJ si BPS a caror activitate politica se dovedeste ca este ineficienta si poate organiza noi alegeri;
(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, BPN adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
13B. Componenta si structura Biroului Permanent National
Art. 115. (1) Din BPN fac parte: a) Presedintele partidului; b) presedintele executiv al partidului; c) 10 vicepresedinti; d) liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si Senat; e) Secretarul General; f) 14 secretari executivi; (2) La reuniunile BPN participa, de drept, presedintii CNSEL si CNRC (3) In cazurile in care persoanele prevazute la alin (2) sunt convocate, prezenta lor este obligatorie.
Art. 116. (1) BPN organizeaza grupuri de lucru pe proiecte politice. Grupul de lucru va avea ca responsabil un vicepresedinte si ca membri secretarul executiv in domeniu, precum si alti membri PD, daca se considera necesar. (2) Secretariatele BPN sunt structurate astfel: 1) Secretariatul pentru Strategii si Relatii Politice (SSRP); 2) Secretariatul Cancelariei (SC); 3) Secretariatul pentru Resurse Umane, Militanti si Gestiunea Carierei (SRUMGC); 4) Secretariatul Imagine, Relatii cu mass-media si Purtator de cuvant (SIRP); 5) Secretariatul pentru Relatii Internationale (SRI); 6) Secretariatul pentru Politici Economice (SPE); 7) Secretariatul pentru Politici Sociale (SPS); 8) Secretariatul pentru Politici privind Administratia Publica, Locala si Centrala (SPAPLC); 9) Secretariatul pentru Relatiile cu Sindicate, Patronate, Organizatii Neguvernamentale si grupurile de cetateni (SRSPONG); 10) Secretariatul pentru Politici in Justitie, Siguranta Nationala, Ordine Publica si Siguranta Cetateanului (SPJSOS); 11) Secretariatul pentru Politici in Agricultura, Silvicultura, Mediu si Dezvoltare Rurala (SPASMDR); 12) Secretariatul pentru Politici in Educatie, Cultura, Culte, Minoritati si Sport (SPECCMS); 13) Secretariatul pentru Politici in Mediul de Afaceri (SPMA); 14) Secretariatul pentru Egalitate de Sanse (SES); (3) In prima sedinta de dupa alegeri, BPN stabileste responsabilitatile secretarilor executivi. Fiecare secretar executiv va raspunde de un secretariat si de activitatea de organizare din 3-4 organizatii judetene, de sector Municipiu Bucuresti.
12C. Alegerea Biroului Permanent National
Art.117. (1) In prima sedinta a CNC, convocata dupa CN in care s-a votat o motiune, vor fi alesi, prin votul secret al majoritatii membrilor prezenti,
vicepresedintii, secretarul general, secretarii executivi si trezorierul. (2) Alegerea se face succesiv: in prima etapa vicepresedinti, secretar general si trezorier, in a doua etapa secretari executivi.potrivit cu structura BPN. In cazul secretarului general si al trezorierului, daca in primul tur nici unul dintre candidati nu a intrunit majoritatea necesara, se organizeaza un nou tur de scrutin cu participarea celor doi candidati care au obtinut cele mai multe voturi. In cazul vicepresedintilor si al secretarilor executivi daca in primul tur numarul candidatilor care au obtinut majoritatea necesara este mai mic decat numarul posturilor vacante, se organizeaza un nou tur de scrutin. La noul tur de scrutin va participa un numar de candidati de maxim doua ori mai mare decat numarul de posturi vacante, in ordinea voturilor obtinute. Procedura se repeta pana la ocuparea tuturor posturilor vacante. (3) Candidaturile se depun pe functii, in scris, la Presedintele Partidului, cu cel putin 3 zile inaintea sedintei respective. Aceste candidaturi se transmit BPJ, cu 2 zile inainte de sedinta CNC; (4) O persoana poate candida succesiv, la functiile de vicepresedinte sau secretar general sau trezorier si secretar executiv; (5) Ori de cate ori este necesar, CNC va completa BPN, procedand conform alineatelor precedente.
12D. Responsabilitatile in Biroul Permanent National
Art. 118. (1) Presedintele este conducatorul politic si de imagine, precum si coordonatorul intregii actiuni politice a partidului. El este garantul aplicarii si respectarii prevederilor statutare de catre BPN si CDN si raspunde de punerea in practica a Programului Politic, a celorlalte documente programatice precum si a hotararilor si deciziilor CNC, CDN si BPN; (2) Presedintele partidului prezideaza lucrarile BPN, CDN si CNC. In absenta presedintelui, lucrarile sunt prezidate de presedintele executiv.
Art. 119. (1) Presedintele executiv conduce activitatea de punere in practica a hotararilor CNC si a deciziilor CDN si BPN, coordoneaza activitatea organizatiilor interne ale partidului si raspunde de realizarea programelor si proiectelor politice. In absenta presedintelui preiau toate atributiile acestuia. (2) Presedintele executiv al partidului prezideaza lucrarile BPN, CDN si CNC in absenta presedintelui.
Art. 120. (1) Vicepresedintii sunt liderii actiunii politice si de imagine ai partidului, putand exprima public pozitia partidului in legatura cu temele politice de actualitate ; (2) - (3) Vicepresedintii primesc din partea BPN insarcinarile specifice, permanente sau pentru o perioada determinata, pe domenii sau programe si proiecte politice.
Art. 121. Secretarul general este responsabil pentru ducerea la indeplinire a hotararilor CNC si a deciziilor CDN si BPN. El coordoneaza
activitatea din organizatiile judetene si a secretarilor executivi si implementeaza programele si proiectele politice aprobate de CNC, CDN si BPN. Secretarul general este de asemenea responsabil pentru activitatea de relatii cu alte organizatii politice din tara.
Art. 122. (1) Secretarii executivi primesc din partea BPN insarcinarile specifice, permanente sau pentru o perioada, pe domenii sau proiecte politice. (2) Secretarii executivi pot exprima public pozitia partidului numai in problemele specifice domeniului lor de activitate.
Art. 123. Absenta nemotivata a vicepresedintilor sau secretarilor executivi de la trei reuniuni ale BPN atrage demiterea de drept din functie a celui in cauza si declansarea alegerilor pentru functia respectiva in prima reuniune a CNC
12E. Functionarea Biroului Permanent National
Art. 124. (1) BPN se reuneste, saptamanl sau ori de cate ori este necesar, la propunerea Presedintelui, Presedintelui executiv, a oricarui vicepresedinte, a secretarului general sau a unuia dintre liderii grupurilor parlamentare; (2) Lucrarile BPN se desfasoara valabil in prezenta majoritatii membrilor, sub conducerea Presedintelui partidului sau, in lipsa acestuia, a presedintelui executiv sau a secretarului general. (3) Deciziile BPN se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art. 125. (1) Presedintele CNSEL sau CNRC poate participa la orice sedinta a BPN; (2) Cand BPN hotaraste ca presedintele CNSEL sau CNRC sa fie prezent la lucrarile BPN, prezenta acestora este obligatorie.
Art. 126. BPN poate sa-si desemneze imputerniciti nationali, care vor primi mandat special pe termen limitat din partea BPN si vor actiona conform acestuia in problemele respective.
Art. 127. (1) Membrii BPN sunt solidar raspunzatori in intreaga activitate a acestuia; (2) Persoanele ce compun BPN raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in fata CNC sau a organismelor care i-au ales. (3) Organizarea si functionarea BPN, sunt prevazute in regulament.
Capitolul 14.Comisiile nationale 14A. Comisia Nationala pentru Statut, Etica si Litigii
Art. 128. (1) Comisia Nationala pentru Statut, Etica si Litigii (CNSEL) este garantul respectarii prevederilor Statutului, precum si a regulamentelor adoptate, pe baza si pentru aplicarea acestuia, de catre organismele si membrii partidului; (2) CNSEL garanteaza, de asemenea, tuturor membrilor partidului respectarea drepturilor recunoscute prin Statut si solutioneaza toate litigiile din cadrul partidului, potrivit art. 29 – 30.
Art. 129. (1) CNSEL poate fi sesizata, sau se poate autosesiza in legatura cu neconcordanta dintre decizii sau hotarari ale organismelor de conducere ale partidului si prevederile Statutului; (2) In termen de maxim 30 zile, CNSEL va solutiona sesizarea respectiva; (3) In cazul in care CNSEL considera ca o decizie sau o hotarare, ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotarare, ori respectivele prevederi ale acesteia nu isi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate; (4) Asupra hotararilor pronuntate de catre CNSEL, potrivit dispozitiilor alin.3, organismul care a adoptat decizia sau hotararea se pot adresa, cu contestatie, in termen de 30 de zile, CNC, care se pronunta cu votul majoritatii, in prima sa reuniune. Hotararea CNC este definitiva.
Art. 130. (1) CNSEL este compusa dintr-un presedinte ales de CN si 8 membri alesi de CNC in prima sa sedinta. Presedintele CNSEL nu poate avea nici o alta functie de nivel national in partid, in afara de membru CNC; (2) In prima reuniune CNSEL alege, dintre membrii sai, un vicepresedinte si un secretar si elaboreaza Regulamentul CNSEL pe care il supune avizului BPN si aprobarii CNC.
Art. 131. CNSEL prezinta un raport CN si, anual, sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte CNC.
Art. 132. (1) In fiecare organizatie judeteana si in organizatia Municipiului Bucuresti se alege o Comisie Judeteana de Statut, Etica si Litigii (CJSEL, respectiv CMBSEL) compusa dintr-un presedinte ales de CCJ (CCMB) si 4 membri alesi de BPJ (BPMB). Presedintele CJSEL (CMBSEL) nu poate avea nici o alta functie de nivel judetean (Municipiu Bucuresti) in partid, in afara de membru CCJ (CCMB); (2) In prima sa reuniune, membrii CJSEL (CMBSEL) aleg, din randurile lor, un vicepresedinte si un secretar; (3) CJSEL (CMBSEL) sunt subordonate CNEL si functioneaza dupa prevederile aceluiasi regulament.
Art. 133. (1) Corespunzator atributiilor ce revin CNSEL, CJSEL (CMBSEL) poate fi sesizata sau se poate autosesiza in legatura cu neconcordanta dintre decizii sau hotarari ale CCL, BPL, BPJ (BPSMB) sau CDJ (CCSMB, CCMB) si prevederile Statutului; (2) In cazul in care CJSEL (CMBSEL) considera ca o decizie sau o hotarare a unui organism prevazut de alin (1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotarare, ori respectivele prevederi ale acesteia nu isi mai produc efectele pentru viitor, fiind
considerate anulate; (3) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemultumit de hotararea CJSEL (CMBSEL) se poate adresa, in termen de 30 de zile, CCJ (CCMB), care se pronunta cu votul majoritatii, in prima reuniune; (4) Impotriva hotararii CCJ (CCMB) se poate face contestatie, in termen de 30 de zile, la CNSEL, care este obligata sa se pronunte in maximum 30 de zile. Hotararea CNSEL este definitiva.
14B. Comisia Nationala de Revizie si Control
Art. 134. (1) Comisia Nationala de Revizie si Control (CNRC) este organismul partidului insarcinat cu controlul economico-financiar intern al partidului, atat preventiv cat si ulterior. (2) C.N.R.C. controleaza modul de realizare si provenienta fondurilor partidului, oportunitatea si corectitudinea cheltuielilor, in conformitate cu legile in vigoare, prevederile Statutului si regulamentului comisiei, modul de constituire si intretinere a patrimoniului partidului, precum si orice alta activitate economica si financiara a partidului, atat curenta, cat si legata de campaniile electorale.
Art. 135. (1) CNRC este compusa dintr-un presedinte ales de CN si 6 membri alesi de CNC in prima sedinta. (2) In prima sa reuniune CNRC alege, dintre membrii sai, 1 vicepresedinte si 1 secretar si elaboreaza Regulamentul CNRC pe care il supune avizului BPN si aprobarii CNC.
Art. 136. CNRC prezinta un raport CN si poate cere, oricand, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau CNC a problemelor care tin de activitatea sa.
Art. 137. (1) In fiecare organizatie judeteana si a Municipiului Bucuresti se alege o CJRC (CMBRC), compusa dintr-un presedinte, ales de CCJ (CCMB), si doi membri, alesi de BPJ (BPMB) (2) CJRC (CMBRC) sunt subordonate CNRC si functioneaza dupa prevederile aceluiasi regulament.
Art. 138. CNRC si CJRC (CMBRC) pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit competentelor ce le revin, sanctiuni in legatura cu constatarile efectuate.
TITLUL IV. Gestionarea carierei si candidatura in Partidul Democrat 15A. Gestionarea carierei
Art.139. Orice militant poate candida, in conditiile prezentului statut si a regulamentelor, pentru orice functie din interiorul partidului sau pentru functiile din afara partidului, din administratia centrala sau locala care se obtin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului.
Art.140. (1) Activitatea militantilor partidului este inregistrata si urmarita de catre Secretariatul Resurse Umane, Militanti si Gestionarea Carierei
(SRUMGC), pe baza rapoartelor facute de acestia si a verificarii activitatii; (2) Orice militant poate constesta in fata Biroului Permanent sau al Consiliului de Coordonare de la nivelul respectiv orice inscriere din fisa personala ; (3) Analiza candidaturii oricarui militant pentru o functie se face in prezenta acestuia, pe baza fisei militantului prezentata de SRUMGC.
Art. 141. (1) SRUMGC poate propune BPN care -dupa avizare- transmite CNC si alte criterii specifice de promovare decat cele prevazute in actualul statut, cu cel putin 6 luni inainte de desfasurarea competitiei interne pentru o functie; (2) Criteriile sunt aduse la cunostinta tuturor militantilor partidului si sunt facute publice de catre SRUMGC. (3) In situatii execptionale, BPN poate aproba derogari de la vechimea prevazuta in prezentul statut. Un membru care a beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiaza in continuare de aceasta derogare, chiar daca termenul de valabilitate a derogarii a expirat.
15B. Candidatura pentru Birourile Permanente Locale si Birourile Permanente Judetene
Art. 142. (1) Pentru functia de secretar, vicepresedinte si presedinte al BPL poate candida orice militant, membru al organizatiei locale respective, care are o vechime de minim 1 an in partid si o activitate de militant de cel putin 6 luni, atestata ca atare de SRUMGC; (2) Pentru functia de secretar, respectiv vicepresedinte al BPJ poate candida orice militant, membru al organizatiilor locale din judetul respectiv, care are o vechime de minim 1 an in partid si o activitate de militant de cel putin 6 luni, atestata ca atare de SRUMGC; (3) Pentru a candida la functia de presedinte al BPJ un militant, membru al organizatiilor locale din judetul respectiv, trebuie sa aiba o vechime de minim 2 ani in partid si o activitate de militant de cel putin 1 an, atestata ca atare de SRUMGC; (4) Toate candidaturile vor fi insotite de un program de imbunatatire a activitatii respective ce va fi prezentat inainte de vot; 5) Toate precizarile in privinta modului de depunere, acceptare si gestionare a candidaturilor se vor regasi in regulamentul specific propus de BPN, avizat de CDN si aprobat de CNC.
15C. Candidatura pentru Biroul Permanent National
Art. 143. (1) Pentru BPN pot depune candidaturi numai membrii cu o vechime minima de 3 ani in partid si 2 ani ca militant. (2) Alte precizari se regasesc in Regulamentul de organizare si functionare a CNC si BPN.
15D. Candidatura pentru functiile parlamentare
Art. 144. (1) Pentru functiile de conducere ale celor doua grupuri parlamentare, precum si pentru functiile de conducere din organizarea
celor doua camere legislative, parlamentarii PD pot depune candidaturi care vor fi supuse votului membrilor grupului parlamentar respectiv si apoi ratificarii BPN; (2) Nu pot depune candidaturi pentru functiile prevazute la alin (1) decat parlamentarii care au o vechime minima de 6 luni in Parlament; (3) Alte precizari se regasesc in Regulamentul GP, ce se supune avizarii BPN si aprobarii CNC.
15E. Candidatura pentru Comisia Nationala de Statut, Etica si Litigii si Comisia Nationala de Revizie si Control
Art. 145. (1) Pentru functia de presedinte al CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice delegat la CN care are cel putin 3 ani vechime in partid si o activitate de 2 ani ca militant. (2) Cei alesi vor demisiona din orice alta functie de nivel national din partid, in cel mult 10 zile de la alegere.
Art. 146. (1) Pentru functia de membru CNSEL, respectiv CNRC, poate candida orice membru care are o vechime in partid de cel putin 3 ani si o activitate de cel putin 2 ani ca militant; (2) Membrii CNSEL si CNRC vor demisiona, in cel mult 10 zile de la alegere, din orice alta functie de nivel national.
Art. 147. (1) Pentru functia de presedinte CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida orice membru al organizatiei teritoriale respective care are o vechime in partid de cel putin 2 ani si o activitate de 1 an ca militant. Cei alesi vor demisiona, in cel mult 10 zile, din orice alta functie la nivel judetean (Municipiul Bucuresti) in partid; (2) Pentru functia de membru al CJSEL (CMBSEL), respectiv CJRC (CMBRC), poate candida orice membru al organizatiei teritoriale respective care are o vechime in partid de 1 an si o activitate de 6 luni ca militant. Membrii CJSEL (CMBSEL) si CJRC (CMBRC) vor demisiona, in cel mult 10 zile de la alegere, din orice alta functie de nivel judetean (Municipiu Bucuresti) in partid.
15F. Candidatura pentru functiile de Presedinte si Presedinte Executiv ai Partidului Democrat
Art. 148. (1) Candidatura la functiile de Presedinte al partidului se depune ca urmare a prezentarii unui proiect de motiune. (2) Orice membru al partidului poate candida la aceasta functie daca: a) are o vechime in partid de cel putin 5 ani si 3 ani vechime ca militant b) depune impreuna cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de motiune; c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane; d) are sustinerea necesara pentru proiectul de motiune, conform prezentului Statut; e) proiectul de motiune este acceptat pentru dezbatere in CN, conform prevederilor prezentului Statut. (3) Primul semnatar din grupul de promovare al unei motiuni acceptate
pentru dezbatere in CN este candidat la functia de Presedinte Executiv al partidului. El trebuie sa indeplineasca prevederile alineatului 2, litera a.
Capitolul 16. Candidatura pentru functii in afara partidului 16A. Candidatura pentru functii in localitati sau judete
Art. 149. Pentru orice functie in afara partidului care se obtine prin alegeri intre candidati din partea partidelor sau se numeste cu sprijin politic, organizatia teritoriala corespunzatoare este obligata sa depuna candidaturi.
Art. 150. (1) Candidaturile pentru functii alese sau numite la nivel local se propun de catre BPL si se aproba de CCL, dintre militantii care au o vechime de cel putin 1 an in partid si o activitate de militant de cel putin 6 luni, recunoscute ca atare de SRUMGC; (2) Orice militant poate ataca decizia CCL in termen de 7 zile. Litigiile aparute se judeca de catre CCJ pentru candidaturile la nivel de comuna, oras si municipii, si de catre CDN la nivel de municipii resedinta de judet, in termen de 10 zile. Analiza se face pe baza informarilor facute de SRUMGC local, cel judetean si de CJSEL (CMBSEL) in prezenta celor vizati; (3) Hotararea CCJ si decizia CDN sunt definitive.
Art. 151. (1) Candidaturile pentru functiile alese sau numite la nivel judetean (sector Municipiul Bucuresti) se propun de catre BPJ (BPSMB) si se aproba de catre CCJ (CCSMB), dintre militantii care au o vechime de cel putin 2 ani in partid, o activitate de militant de cel putin 1 an, recunoscuta ca atare de SRUMGC; Candidaturile pentru functiile alese sau numite la nivelul Municipiului Bucuresti se propun de catre BPMB si se aproba de catre CCMB, dintre militantii care au o vechime de cel putin 2 ani in partid, o activitate de militant de cel putin 1 an, recunoscuta ca atare de SRUMGC. (2) Pentru candidaturile la functia de presedinte sau vicepresedinte al CJ, primar sau viceprimar de municipiu (sector Municipiu Bucuresti), prefect sau subprefect, este necesara o vechime de cel putin 3 ani in partid, o activitate ca militant de cel putin 2 ani, recunoscuta ca atare de SRUMGC; (3) Orice militant poate ataca hotararea CCJ (CCSMB, CCMB) in termen de 7 zile. Litigiile aparute se judeca de catre CDN in termen de 10 zile. Analiza se face pe baza informarilor facute de SRUMGC judetean (sector Municipiu Bucuresti) si CJSEL (CMBSEL), in prezenta celor vizati. Decizia CDN este definitiva. (4) O candidatura aprobata, este sprijinita obligatoriu de toti membrii partidului.
16B. Candidatura pentru Parlament
Art. 152. (1) Pot candida pentru alegerile parlamentare numai militantii partidului care au o vechime de cel putin 3 ani in partid , o activitate ca militant de cel putin 2 ani, recunoscuta ca atare de SRUMGC; (2)Militantii care indeplinesc conditiile prevazute la alin (1) si doresc sa
candideze vor notifica, in scris, aceasta intentie la BPJ (BPMB), cu cel putin 1 an inainte de inceperea campaniei electorale; (3) In acelasi termen, BPN poate notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidati, dintre membrii sai, cu aprobarea CDN; (4) Cu 6 luni inainte de inceperea campaniei electorale, BPJ (BPMB) supune votului CCJ (CCMB) lista cu propunerile de candidati pentru Senat si Camera Deputatilor; (5) In cazul in care exista divergente intre propunerile BPN, notificata potrivit prevederilor alin (3), si propunerile votate de CCJ (CCMB), ori exista litigii adresate CNSEL, acestea vor fi supuse analizei CNC cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea campaniei electorale. Hotararea CNC este definitiva. (6) CDN notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidatura pentru alegerile parlamentare a membrilor partidului care ocupa functii de conducere in CN, cu cel putin 6 luni inainte de inceperea campaniei electorale; (7) In caz de divergenta intre CDN si BPJ (BPMB) din judetul pe a carui lista de candidati a fost propus Presedintele partidului, Presedintele executiv, presedintele CNSEL sau presedintele CNRC, aceasta se solutioneaza de CNC cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea campaniei electorale. Hotararea CNC este definitiva.
16C. Candidaturile pentru functiile in Guvern si autoritati ale administratiei publice centrale
Art. 153. (1) Atunci cand partidul poate numi primul-ministrul sau/si ministrii, BPN face propuneri care sunt aprobate de CDN si sunt aprobate de CNC prin vot secret ; (2) Pentru aceste functii nu pot candida decat militantii care au o vechime de cel putin 3 ani in partid, o activitate ca militant de cel putin 2 ani, recunoscuta ca atare de SRUMGC al BPN.
Art. 154. (1) Pentru functiile din cadrul ministerelor si celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, pentru care partidul este indreptatit sa desemneze candidati, BPN face propuneri pe functii, catre CDN care le aproba. (2) Pentru aceste functii nu pot candida decat acei militanti care au o vechime de cel putin 2 ani in partid, o activitate ca militant de cel putin 1 an, recunoscuta ca atare de SRUMGC al BPN.
16D. Candidatura pentru functia de Presedinte al Romaniei
Art. 155. Poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PD pentru functia de Presedinte al Romaniei, atunci cand partidul hotaraste aceasta, orice militant care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii: a) se bucura de toate drepturile electorale; b) se afla in capacitate deplina de exercitare a unui astfel de mandat; c) dovedeste ca in biografia sa nu sunt elemente care sa dauneze prestigiului si imaginii sale si a partidului; d) sustine un program politic bazat pe Programul Partidului Democrat; e) are cel putin 5 ani vechime in partid si 3 ani de activitate ca militant recunoscuta ca atare de SRUMGC al BPN.
Art. 156. (1) Militantii care indeplinesc conditiile de mai sus trebuie sa transmita o cerere in acest sens BPN, cu cel putin 3 luni inaintea declansarii campaniei electorale prezidentiale; (2) BPN este obligat sa ia in considerare toate cererile facute in conformitate cu alin (1). (3) BPN supune CNC spre aprobare, lista candidatilor la functia de Presedinte al Romaniei. CNC declara candidatul PD pentru functia de Presedinte al Romaniei pe militantul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.
TITLUL V. Alte dispozitii Capitolul 17. Colaborari, asocieri, afilieri, fuziuni
Art. 157. PD poate initia si stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere si fuziune pe plan intern si international cu miscari politice, partide politice si cu structuri ale societatii civile, atunci cand se constata ca ambele parti manifesta interes in realizarea unor scopuri comune, atata timp cat aceste scopuri nu intra in contradictie cu Programul sau Statutul PD, cu hotararile CN sau CNA, sau cu dispozitiile Constitutiei si principiile ordinii de drept.
Art. 158. Colaborarile, asocierile si afilierile se aproba de catre BPN.
Art. 159. Fuziunile PD cu alte miscari si partide politice se initiaza si se aproba de catre BPN si sunt validate de catre CNC si ratificate in prima CN a partidului.
Art. 160. Colaborarile sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societatii civile: profesionale, economice, culturale, etnice, de protectie sociala etc., se pot realiza la propunerea BPJ numai dupa obtinerea aprobarii BPN.
Art. 161. (1) Atunci cand interesele electorale ale PD recomanda asocierea cu alte partide in vederea obtinerii unor rezultate bune in alegerile generale, PD poate realiza aliante electorale cu alte partide ale caror programe de guvernare sunt asemanatoare sau complementare; (2) Aliantele electorale cu alte partide politice sunt initiate de BPN si sunt aprobate de catre CNC cu votul majoritatii membrilor.
Art. 162. Aliantele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPJ numai dupa obtinerea aprobarii din partea BPN.
Capitolul 18. Patrimoniul si veniturile partidului
Art. 163. Veniturile PD se constituie din: cotizatii, contributii, donatii, taxe de afiliere, fonduri de la bugetul statului si alte venituri, conform legilor in vigoare.
18A. Cotizatii, contributii, donatii
Art. 164. (1) Cotizatia membrilor reprezinta suma incasata lunar de la membrii PD inregistrati in fisele de evidenta ale organizatiilor; (2) Cuantumul cotizatiei este stabilit de BPN; (3) Dovada platii cotizatiei se face prin aplicarea unui timbru pe carnetul de membru, eliberarea unei chitante si inscrierea in fisa de evidenta, potrivit regulamentului.
Art. 165. (1) Contributia reprezinta aportul in bani al membrilor PD care detin functii obtinute cu sprijinul partidului, in administratia centrala sau locala. Plata ei este obligatorie; (2) Cuantumul contributiei se stabileste de BPN fie procentual, fie in suma fixa, in raport cu veniturile obtinute.
Art. 166. Donatiile reprezinta sume de bani sau bunuri si servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 167. Fondurile provenite de la bugetul statului, in conditiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.
Art. 168. Pentru realizarea resurselor financiare necesare activitatii partidului, cu aprobarea BPN, se pot constitui la nivel central, judetean sau local, asociatii, fundatii sau societati comerciale in conditiile legii.
18B. Patrimoniul partidului
Art. 169. (1) Patrimoniul PD este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sa sau dobandite sub orice forma in conditiile legii. (2) Administrarea patrimoniului, folosirea, inchirierea, transmiterea de bunuri si orice alte operatiuni se fac cu acordul trezoreriei partidului, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al trezoreriei PD.
Capitolul 19. Publicatiile Partidului Democrat
Art. 170. (1) In vederea colaborarii permanente cu militantii, membrii si cu alegatorii si pentru imbunatatirea imaginii sale, Partidul Democrat poate edita, realiza si difuza propriile publicatii ori alte materiale de informare si cultura politica, atat la nivel national, cat si la nivel judetean ori local. (2) Toate aceste publicatii si materialele de informare si cultura politica sunt proprietatea partidului si contin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecarei publicatii sau material. (3) La nivel national se organizeaza Biroul de Presă al Partidului Democrat (PRESPD), aflat sub conducerea Secretariatului pentru Imaginea, Relatii cu mass-media si Purtator de cuvant. Aprobarile pentru editarea publicatiilor judetene si locale ale P.D. se obtin de la Trezoreria PD.
Capitolul 20. Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 171. In raporturile cu autoritatile publice si cu tertii, PD va fi reprezentat din punct de vedere juridic de presedinte, presedinte executiv sau, dupa caz, de o persoana desemnata de BPN.
Art. 172. Regulamentele, modalitatile de lucru neprevazute in prezentul Statut, precum si alte reglementari speciale, vor fi aprobate de CNC, la propunerea BPN, sau dupa caz, de catre BPN.
Art. 173. Pe perioada functionarii Aliantei DREPTATE si ADEVAR PNL-PD, protocolul incheiat intre cele doua partide constituie parte integranta a prezentului STATUT.
Art. 174. Prezentul statut a fost adoptat in reuniunea CN desfasurata in ziua de 25 iunie 2005, in Bucuresti.